De vackraste fraserna

De vackraste fraser jag kommer på just nu är: O, du fattiga språk, så ringa du kan fånga av mänsklig mångfalds glimmande stim i din trasiga söndriga ryssja.« (Sven Delblanc). Dom rodde över stormiga fjärdar och sköna sund« (Strindberg). Jag vet var spindlarna spänna i vassen nät över vattnet, var den skummaste dagningen dallrar i den blommande ljungens skogar« (Dan Andersson). Ty trygghet är en myt som lovar för mycket, medan flykten bär ett...

Read More

De vackraste orden

I en minienkät svarade tre kärlek, en fred och en sympati. Två av mina kompisar svarar harmoni. Alla syftar till innebörden. Jag tycker att ord kan vara vackra i sig själva, som oförblommerad, oomkullrunkelig eller ortnamnet Klockestrand. ”De flesta tänker väl på vackra ord som himmelsända, men mitt favoritord är faktiskt klåpare, det uttrycker så väl hur förbaskad man kan vara på någon när det inte har funkat. Och så älskar jag ordet...

Read More

Oslitet är bäst

Ordbilder, som inte är slitna och helst egna, brottas alla skribenter med. Här är några godbitar (att stjäla?): Det glimmar som talgklimpar i en blodkorv. Tankarna flyger som maskrosbollar. Ansiktet lyser upp som en fyr om natten. Norrskenet vecklar ut sig som en sidensjal över himlen. Rynkor i pannan, djupa nog att klara av testet för godkända bildäck. … den sista är Theodor Kallifatides, svensk ordbildsmästare enligt mig....

Read More

5 bra skrivråd

av Torgny Lindgren Växla mellan långa och korta satser! Blanda den rena, höga psalmsången med vardagens låga pratsamhet! Låt den filosofiska tanken här och var skymta bakom den alldagligt lunkande fabeln! Undvik den fasta och säkra rytmen! Låt människorna tala ömsom flyktigt, nästan tankspritt, ömsom djupt och utförligt! Flytta ofta blicken mellan makrokosmos och...

Read More