5 bra skrivråd

Text:

av Torgny Lindgren

  • Växla mellan långa och korta satser!
  • Blanda den rena, höga psalmsången med vardagens låga pratsamhet!
  • Låt den filosofiska tanken här och var skymta bakom den alldagligt lunkande fabeln!
  • Undvik den fasta och säkra rytmen! Låt människorna tala ömsom flyktigt, nästan tankspritt, ömsom djupt och utförligt!
  • Flytta ofta blicken mellan makrokosmos och mikrokosmos.