Redaktörsröster

Så här säger Staffan Brännstam, chefredaktör för Bolaget:

Jag har haft turen att få samarbeta med Ing-Cathrin i många år. Med den äran har hon skrivit för Systembolagets kundtidning Bolaget, som kräver ett totalt märkesneutralt förhållningssätt, informativt och helst intresseväckande, men absolut inte säljande.

På den slaka linan har Ing-Cathrin, som få andra, inte bara hållit balansen utan även utfört ett och annat konststycke som lyft tidningen. Det kan vara en spännande vinkling som vi i redaktionen missat, en kort faktaruta som löst en krånglig förklaring eller förslag på intervjuperson som tillfört artikeln ytterligare en dimension och satt knorr på hela anrättningen.

Ing-Cathrin föreslår ofta artiklar som passar bra både i tidningen och i tiden. På senare tid även på Systembolagets webbplats. Eftersom hon också håller deadlines, levererar rätt omfång och sköter allt det där som alltför många journalister slarvar med, är det tryggt att lägga frilansuppdrag på Ing-Cathrin.

En bonus är att det alltid är kul att jobba tillsammans med henne – skratt och glädje har en positiv inverkan på kreativiteten, i alla fall på min.

Staffan Brännstam, chefredaktör Bolaget

Det har ännu inte dykt upp ett område där Ing-Cathrin har kommit till korta. Hon verkar röra sig lika vant i slott som i koja och lyckas dessutom alltid hitta både språk och ton som speglar ämnena.

STAFFAN BRÄNNSTAM,
chefredaktör Bolaget

Foto: Joachim Stokstad

Lyfter artiklar och kollar fakta

»Ing-Cathrin är en pålitlig och rutinerad skribent och textredigerare. Hon knådar om den tristaste text, lyfter artiklar med inspirerande rubriker och ingresser, kollar fakta och är över huvud taget en kreativ frilansmedarbetare på vår redaktion.«

CARINA JÖRSÄTER
Chefredaktör Tidningen Hälsa

Foto: Peter Phillips

Snabb som en iller och noggrann

»Jag har anlitat Ing-Cathrin för ett antal artiklar till tidningen Motorbranschen. Hon har snabbt satt sig in i komplicerade samband och hon har dessutom varit snabb som en iller när det gällt leveranserna. Materialet har hållit hög språklig klass och präglats av noggrannhet.«

HANS BISTER
Chefredaktör Motorbranschen

Foto: Fredrik Stehn

Lyhörd och idérik


»Ing-Cathrin är driven och idérik, hon är också bra på att hitta roliga/oväntade/passande intervjupersoner. Hon är lyhörd och ambitiös, och ger sig inte förrän jag som uppdragsgivare känner mig nöjd.«

HELENA RÖNNBERG
fd chefredaktör Vi Föräldrar

Foto: Peter Knutson