Skrivcoach mm

Mina skrivarkurser kan anpassas till deltagarna, men mitt grundkoncept består av frigörande lustfyllda övningar som lossar flödet, inspirationen och skrivlusten – ett slags motsats till den röda pennans princip.
Jag inspirerar dig bland annat att upptäcka din egen rytm, språkmelodi och stil, att släppa blockeringar, undvika de vanligaste grynnorna och att hitta språkverktygen och skrivkrampslösarna.

Väck författaren inom dig! Alla kan skriva! Berätta din historia!

Jag håller också workshops om frigörande skrivande, tar mentor- och coachuppdrag med inriktning på journalistik och allmänt skrivande då jag blir ditt bollplank och din textrådgivare. Har gått grundkurser i coachning och mentorskap. Adeptreferenser finns.

Som moderator vid offentliga debatter kommer jag alltid väl påläst och håller samtalen/debatterna i ett spänstigt tempo.

Som skribent kan du naturligtvis anlita mig för allmän språkgranskning, webbkorrektur, texter till hemsidor, storytelling, jubileumsberättelser etcetera. (Vill du ha en spökskrivare som berättar din historia kan du alltid fråga, men då är jag dyr.)

citattecken

Allt, sprunget ur den skapande fantasins sköte.

De vackraste fraser jag kommer på just nu är:

  • O, du fattiga språk, så ringa du kan fånga av mänsklig mångfalds glimmande stim i din trasiga söndriga ryssja.« (Sven Delblanc).
  • Dom rodde över stormiga fjärdar och sköna sund« (Strindberg).
  • Jag vet var spindlarna spänna i vassen nät över vattnet, var den skummaste dagningen dallrar i den blommande ljungens skogar« (Dan Andersson).
  • Ty trygghet är en myt som lovar för mycket, medan flykten bär ett hopp i sitt spanande öga« (Sun Axelson).

De vackraste orden

I en minienkät svarade tre kärlek, en fred och en sympati. Två av mina kompisar svarar harmoni. Alla syftar till innebörden. Jag tycker att ord kan vara vackra i sig själva, som oförblommerad, oomkullrunkelig eller ortnamnet Klockestrand.

”De flesta tänker väl på vackra ord som himmelsända, men mitt favoritord är faktiskt klåpare, det uttrycker så väl hur förbaskad man kan vara på någon när det inte har funkat. Och så älskar jag ordet brallis som beteckning på en flicka, kanske för att jag är uppvuxen på Söder i Stockholm.” (Lars-Åke Larsson, redaktör på Nyheterna TV4)

Ordbilder, som inte är slitna och helst egna, brottas alla skribenter med. Här är några godbitar (att stjäla?):

  • Det glimmar som talgklimpar i en blodkorv.
  • Tankarna flyger som maskrosbollar.
  • Ansiktet lyser upp som en fyr om natten.
  • Norrskenet vecklar ut sig som en sidensjal över himlen.
  • Rynkor i pannan, djupa nog att klara av testet för godkända bildäck.

… den sista är Theodor Kallifatides, svensk ordbildsmästare enligt mig. 🙂