Redaktör

Anlita mig gärna som redaktör för korta inhopp eller återkommande publikationer.

Du får en projektledare med formkänsla och en god organisatör med ögat på öret – i en och samma person. Jag brinner för tidningsmakande och har en passion för tidningsidéer – från idé, urval och vinkel, ton och tempo till mix, bildkomposition och slutlig form.

En tidning är ett effektivt sätt att få kontakt med och skapa långsiktiga relationer till konsumenter, anställda, kommuninvånare, medlemmar eller andra specifika målgrupper. Vill du ha en tidskrift – eller delar av den – gjord kan jag hjälpa dig. Jag har ett brett kontaktnät med duktiga fotografer, illustratörer, skribenter, korrekturläsare och tryckerier. Jag lockar fram det väsentliga i rubrikerna, hittar det säljande omslaget, lirkar fram den röda tråden i texterna, redigerar dem väl och har örnblick på korrekturet.

Jag kan…
  • ansvara för hela redaktionella kedjan vare sig det rör sig om återkommande
    tidningar eller one shots och enstaka utgivningar
  • åta mig enskilda moment som redigering, artiklar och reportage
  • vara en avlastning i redaktionella göromål i befintliga produktioner
  • lämna överblickande omgörningsförslag
  • ge kostnadsförslag på tidningsproduktioner
  • vara konsult för tryckerikontakter och följa dina alster genom tryckpressarna fram till häftning eller limbindning.

Målet är att ge din tidning sitt rätta värde – en passande stil, rytm och tempo, hitta andningen och själen så att tidningspapperet får utstrålning och färg. Förutsättningarna är en mix av teknik, konstnärligt hantverk, kreativt artisteri och uppkavlade ärmar. Och självkritik.

citatteckenRedaktörskap handlar mycket om att välja och vraka, satsa och hejda, gasa och bromsa …