Reporter

Feature – idéreportage – nyheter – porträtt – magasin – fackpress – dagspress – inrikes – utrikes – egna idéer – beställningsuppdrag

Skrivande journalistik är en sammanlänkad kedja av bland annat trovärdighet, disposition, intervjuteknik, författande och redigering. Att hitta flödet i en intervju och få intervjupersonen att hålla sitt tempo är lika fascinerande som idékampen och det lustfyllda skrivandet.

Jag drivs av nyfikenhetstörst och journalistisk glädje!

Jag fotograferar också och behärskar photoshop någotsånär. När jag tar bilder garderar jag mig med bra ljus och många exponeringar, och i bildtänket tar jag med mig mitt vana redaktörsöga.

citattecken

Det som skrives utan möda läses i regel utan nöje.