Intervju i tidningen Motorbranschen med Jovica, ”Johan”, Andonov på MTO Bilcenter. Skribent Ing-Cathrin Nilsson

MOTORBRANSCHEN När ägaren av en skadeverkstad gick ut i vårt oktobernummer och kritiserade ett försäkringsbolag för godtycklig styrning gläntades dörren till avsevärda misshälligheter i branschen. Jovica, ”Johan”, Andonov på MTO Bilcenter har än mer graverande kritik och advokater inkopplade.

Kostnaderna för billskadeförsäkringar i Sverige omsätter årligen närmare tolv miljarder kronor. För skadeverkstäderna, vars tveklöst största kunder försäkringsbolagen är, är styrningen av skadade bilar en överlevnadsfråga, alltid föremål för diskussioner och ofta infekterad. Verkstäderna kontrolleras minutiöst och avkrävs egna stickprovskontroller. Men ingen kontrollerar att försäkringsbolagen beter sig schyst.

Efter att ha gjort researchen till den här artikeln är det också uppenbart att konkurrensen bland verkstäderna ibland sätts ur spel och att mindre nogräknade försäkringstjänstemän skor sig.

Jovica, ”Johan”, Andonov, 54, som driver MTO Bilcenter i Järfälla i Stockholm är auktoriserad för Seat, Skoda VW person- och transportbilar och har avtal med i stort sett alla försäkringsbolag och det ska sägas att relationen med merparten av dem är utmärkt. Men mot framför allt If har han ofta varit i åsiktsstrid under de senaste tio åren.

Johan tycker inte att han har fått de skadebilar han är berättigad till

Johan tycker inte att han har fått de skadebilar från If som han varit berättigad till.
– På sju åtta år har jag knappt fått några vagnskadeförsäkrade bilar äldre än tre år alls från If, mest vrak som inlogeras på min bakgård, säger Johan och berättar om problem som började för tio år sedan.

– 2016 och 2017 försvann vi från alla verkstadsregister ett tag. Jag tänkte att det kanske var dåligt med objekt. Sedan kom gamla kunder och frågade om jag inte var auktoriserad längre. Jag kallade på mina Rotarymedlemmar som ringde och anmälde skador och alla fick höra att bilarna inte kunde skickas till mig. Totalt har jag cirka 8 000 liknande inspelade samtal.

Uppfattningarna går i sär. Annika Berglund, chef för Eftermarknad på If, erfar att problem som uppkommit under åren har lösts.
– För ett antal år sedan hade vi ganska heta diskussioner om styrningen. Då hade vi ingen möjlighet styra till exempel höga lätta lastbilar, som Johan hade investerat höga portar för. Men i dag har vi den funktionaliteten, mycket tack vare Johan, säger hon.

Orsaken till vad som då hände inledningsvis är oklar. Men Johan hävdar att problemen för MTO har fortsatt från och till. Han har många bevis, exempelvis en bil som stod en kilometer från MTO men bogserades i väg två mil till en annan verkstad.

Johan kallar spontant på sin reservdelschef sedan tretton år, Jan Nilsson, som säger:
– Man började ju undra när en kille från Falck ringde och frågade varför bilarna inte kommer till oss. Eller när kunder ringer och velat ha sina bilar reparerade hos oss men fått svaret att vi inte är auktoriserade. Jag åkte till jobbet en morgon, det stod två VW-bilar som krockat med varandra uppe i korsningen, men ingen av dem bärgades hit, berättar han.

Johan säger:
– Bara häromdagen kom en förtvivlad dam, vars bil blivit påkörd, med ett papper i handen där hon hänvisades till fyra alternativa verkstäder mellan två och fem mil bort. Trots att vi hade sålt både bilen och försäkringen.

Johan säger att han under många år försökte komma in på If:s lista igen.
– Varje gång fick jag höra att det var begränsningar i systemen, problem med leverantörsavtalen eller ny personal som inte är färdigutbildad, säger Johan.

Av de svar han har fått, som många är inspelade, finns bland andra de här som vi har lyssnat till: ”Det är någon som har klickat bort dig från verkstadslistan.” ”Du finns inte i våra listor.” ”Det finns ingen verkstad i Järfälla som är auktoriserad.” ”Jag vet inte vem som klickat bort dig, men du är bortklickad ur systemet.” ”Du kommer inte upp.”

Medan Johan rasar ställer sig Annika Berglund på If frågande.
– Vi har haft olika åsikter, varje gång har vi satt oss ner tillsammans och tittat på problemen och min uppfattning är att Johan har varit nöjd. Vi har varit mycket transparenta gentemot honom. MTO är en bra skadeverkstad med mycket hög kvalitet som vi gärna anlitar. Jag har inte fått signaler från MTO de senaste ett och halvt året att vårt samarbete inte skulle fungera.

I ett inspelat telefonsamtal så sent som i våras hör vi Johan fråga en inköpare på If, dels varför en annan verkstad varit inlagd på MTO:s upptagningsområde, dels varför MTO inte fått en enda bil äldre än tre år till sig på sju år.

Den tillmötesgående tjänstemannen svarar att han har sett att någon lagt in den andra verkstaden, men nu tagit bort den så att MTO ska vara ensamma på sitt upptagningsområde och få mer jobb. Om klagomålet på för få bilar svarar han: ”Jag tycker också att det är skitkonstigt att sådana inte skickas till dig, du ligger ju i samma sökmotor som vi använder på verkstäderna”.

En sökning visar att MTO fått äldre bilar, men inte fler än 43 under senaste åren, ”gamla trogna kunder som kommer till oss”, replikerar Johan.

Annika Berglund påpekar att en bil per automatik inte dras till den som har sålt bilen.
– Vi måste följa konkurrenslagstiftningen och till syvende och sist har kunderna sista valet, säger hon.

Säkerställer ni att den som lägger in uppgifterna i ert system gjort rätt?
– Absolut, i den utsträckning vi kan. Vi kopplar ett geografiskt område till respektive verkstad. När en kund drabbas av en skada, är det närmaste verkstad som blir vår första rekommendation. Flera verkstäder kan vara kopplade till samma geografiska område och oavsett det, har kunden alltid rätt att välja verkstad, förutsatt att verkstaden är auktoriserad för märket. Har en verkstad synpunkter på den geografiska indelningen, sätter vi oss ner och tittar på det.

Johan tycker att ingenting har hänt och han säger att han fortfarande inte får mer än max tre transportbilar i månaden.

Intervju i tidningen Motorbranschen med Jovica, ”Johan”, Andonov på MTO Bilcenter. Skribent Ing-Cathrin Nilsson

Nu lämnar vi If och går in på universella olägenheter, att bilar kan skickas till icke auktoriserade verkstäder utan underleverantörsavtal. Johan har otaliga filmer och bildbevis på skadade vagnskadeförsäkrade personbilar som bärgats från auktoriserade verkstäder till små företag utan vare sig trepartsavtal, certifiering eller auktorisation och som till och med anlitar svart arbetskraft.

Han iscensatte och smygfilmade …

Ett fall iscensatte Johan själv när en kompis påkörda transportbil, märkesförsäkrad original, inte fick lämnas till MTO utan skulle köras direkt till en mindre verkstad utan några avtal eller certifieringar, en verkstad som inte ska få utföra strukturella skador eller byta svetsade detaljer.

Johan körde själv dit den, privatklädd, och hämtade den där. Han smygfilmade då och det är uppenbart att han, trots att han frågade, fick han aldrig se Cabaskalkylen. Bilen kom tillbaka till MTO, där ägaren inte alls var nöjd med reparationen. För att säkerhetsställa reparationskvaliteten begärde Johan en besiktning av KBV för ett oberoende och opartiskt utlåtande.

I protokollet slås bland annat ner på bristfälliga kittningar vid kaross-skarvar, bristfälligt rostskydd på flera ställen, en bristfällig inpassning samt lackrinning. Efter ett halvår fick MTO uppdraget av försäkringsbolaget att göra om reparationen för att bilen skulle bli reparerad enligt fabrikens anvisningar. Då ville ägaren inte längre ha bilen så Johan köpte den.

Han upplever förstås illojal konkurrens och tycker att försäkringstagarna sviks.
– När bilar försvinner ut genom bakdörrarna får inte kunderna tillbaka den produkt de har betalat för och har rätt att förvänta sig. Viktigast är inte jag, viktigast är kunden, säger han.

Det är inte i första hand för mankemanget med försäkringsbolagen som Johan har kopplat in advokat, men hans ombud, advokatfirman W&Ö, företräder honom också här. Advokat Henrik Jacobsson säger:
– Det finns ju ett flertal olika former för samverkan och samarbeten mellan exempelvis försäkringsbolag, biltillverkare, verkstäder och bilbärgningsfirmor, men det saknas regelverk som reglerar samarbetet mellan dem. Ibland är samarbetet baserat på avtal, ibland på tradition eller hävd, vilket i många stycken pekar åt att skadade fordon i räddningssituationer ska transporteras till närmaste verkstad och i förekommande fall märkesverkstad. Om så inte sker kan det leda till konkurrensnackdel för den drabbade och det omvända förhållandet till den verkstad som erhåller arbetet.

– En branschpraxis som baserar sig på avtal eller hävd och som då inte iakttas av alla aktörer, exempelvis bärgningstjänsten, skulle kunna beskrivas som ett avtalsbrott och i olika situationer kunna ge rätt till skadestånd.

Vad kanske är än mer graverande än vad ovan beskrivits är förekomsten av korruption och mutor i den här branschen. Vi namnger ingen men vi lyssnar på inspelningar där det mellan raderna kommer fram att ”bärgare kanske får svarta pengar” för att köra bilar till en viss verkstad.

När vi har avlyssnat det – och en hel del ytterligare – berättar MTO:s reservdelschef Jan Nilsson om hur en tjänsteman från ett försäkringsbolag regelbundet kommer till kundmottagningen och beställer nya kompletta hjul, service och annat.
– Jag beställer grejerna och säger att du får ta kostnaden med Johan sedan, vittnar Jan Nilsson och tillägger att han tycker att en person i den positionen skulle ha råd att köpa hjul och betala bilservice.

Johan kommer inte att fakturera. Vi får se flera noll-fakturor, totalt på femsiffriga belopp. Därmed gör sig även Johan sig skyldig till ett klart mutbrott – och han går ut med det.

Mutande är allmänt vedertaget men ingen vågar tala öppet om det

– Mutande är allmänt vedertaget, förväntningarna på att tjänster och produkter inte ska faktureras, men ingen vågar tala öppet om det. Jag upplever att jag inte har haft något val för att inte hamna i dålig dager, att det skulle påverka min rörelse negativt, säger Johan.

Intervju i tidningen Motorbranschen med Jovica, ”Johan”, Andonov på MTO Bilcenter. Skribent Ing-Cathrin Nilsson

Tillbaka till styrningen och frågan är varför Johan drabbas av allt trubbel? Själv tror han att det beror på att han är nysvensk och därtill framgångsrik. Johans temperament avviker från det nordiska samsynssättet; hans gester är ystra och hans retorik dramatisk. Han var militärpolis i forna Jugoslavien och det ska sägas att han inte är någon blyg viol. Han tänker inte låta sig kuvas av ett utanförskap. Diskriminering och rasism nämns i samtalen med advokaterna.

MTO har han byggt upp till ett lönsamt mönsterföretag

MTO har han byggt upp till ett lönsamt mönsterföretag med bilförsäljning och fullskadeverkstad under ett och samma tak. Johan blev Årets företagare i Järfälla 2012 och tre gånger DI-Gasell. Företaget är anslutet till i stort alla kvalitetssäkringssystem som finns. På tio år har omsättningen ökat från 22 till närmare 200 miljoner. Kundnöjdhetssiffrorna är på topp och skadekalkylerna är omvittnat korrekta. Bland de hundra senast inlagda omdömena på Reco hittar vi bara en missnöjesyttring och då handlade det om nycklar som fabriken inte kunde leverera.

I dag sparar Johan allt, spelar in allt och går alltid omkring med en kamera. I hans huvud växer konspirationsteorierna. Han känner sig starkt motarbetad och förstår inte varför.

– Jag har ansvar för 57 anställda, 57 familjer, och egentligen inte utrymme för sådana här problem, säger han medan vd:n, tillika dottern, Katerina Kraljevska suckar och beklagar all tid som går åt till divergensen.

Johan har jobbat hårt, kom till Sverige 1989 med kunskaper om bilplåtslageri i bagaget. Tog sig fram som pizzabagare, dörrvakt, kock och städare innan han fick jobb som bilplåtslagare och två år senare, 1994, startade MTO Bildoktorn, föregångaren till MTO Bilcenter där han har stenkoll på kronorna; han använder baksidan på arbetsordrar och släcker per automatik lysen när han passerar tomma rum med tända lampor. Två anställda har som enda arbetsuppgifter att kontrollera färdiga bilar. Johan är en hård arbetsgivare men betalar också bra.

– Företaget är min pensionsförsäkring, mitt testamente, säger Johan som anser sig ha en inkomstförlust på väldigt många miljoner på grund av uteblivna uppdrag.

– Det här är skamligt för Sverige. Jag jobbar som en åsna, satsar, investerar och sköter mig som få andra, men går miste om väldigt många skadebilar jag är berättigad till.

Den mobbning han upplever har lett till att han nu diversifierar sin verksamhet och startar MTO Marin i en nyköpt fastighet mitt emot bilanläggningen.

– Konkurrensen är inte så markant i båtbranschen och behovet av båtmekaniker är stort, säger han.

Första leveransen av nya Silver-, Micore- och Terhibåtar kom häromveckan.

MTO Bilcenter

Säte: Järfälla, nordväst Stockholm.
Grundat: 1994 (i början som MTO Bildoktorn) av Jovica Andonov.
Operativ ägare: Jovica Andonov.
Vd: Katerina Kraljevska.
Verksamhet: Plåt-, lack-, service-, glas- och däckverkstad, återförsäljare av Seat samt begagnade bilar. (Har nyligen startat MTO Marin med båtförsäljning och -service i separat bolag, auktoriserat för Honda, Micore, Silver och Terhi).
Antal anläggningar: Två.
Medarbetare: 57 personer.
Omsätter: Cirka 200 miljoner.
Vinstmarginal: 4–5 procent.
Flöde verkstad: Minst 100 bilar per vecka.
Säljer: Cirka 1 000 bilar per år.
Utmärkelser: Årets företagare 2012 i Järfälla, DI Gasell 2014, 2015 och 2016, Årets Servicepartner Seat 2016.